Majówka 2015, Myślibórz


  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej II Edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH  pt. „Spotkania z przyrodą w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”, informuje, że w dniu 29 maja 2015 r. w godz. 10:00 - 16:00 w miejscowości Myślibórz na terenie ośrodka dydaktycznego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” oraz na wzgórzu „Rataj” i w „Wąwozie Myśliborskim a także na terenie „Słonecznej Łąki” odbędzie się impreza zamknięta pt. „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2015”.


  Program imprezy przewiduje realizację zajęć ekologicznych w formie zadań i konkursów na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych. W tym roku warsztaty realizowane są w  Parku Krajobrazowym „Chełmy”. Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodku Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu k/Jawora w ramach realizowanego zadania „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza prowadzona przez DZPK we Wrocławiu.
 Impreza, jak i projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
Każda szkoła/grupa będzie miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas wykonywania specjalnie przygotowanych w różnych miejscach terenowych zadań i konkursów  przyrodniczych, artystycznych i sprawnościowych. Będą to m.in. konkursy takie jak:

„Leśne koło wiedzy”,  „Dopasowanie owoców, kory, drzewa”,  „Odgadywanie przysłów” ,  „Jajo Kolumba”,  „Mały majsterkowicz”,  „Co w stawie pływa?”,  „Połów śmieci”, „Barwy w przyrodzie”,  „Lepienie w glinie”,  „Czerpanie papieru”, „Wełna – filcowanie”, „Tkanie na krosnach”, „Żarna – mielenie zbóż”, „Wypiek podpłomyków”,  „Prażenie ziaren kukurydzy”,  „Kret”,  „Latające klejnoty”, „Rozpoznawanie głosów zwierząt, ptaków”,  „Ścieżka zmysłów”,  „Skoki żab w workach”,  „Wyścigi gąsienic”,  „Motylarnia”, „Co misie lubią ... najbardziej?”, „Erupcja wulkanu”,  „Bieg patrolowy”,  „Kłujący komputer”, „Warkocze z siana”, „Geologiczne wyprawy”, „Nietoperz-fajny zwierz”, „Ścieżka zmysłów”, „Czyj to trop?”, „Złap obiadek!”.

Organizator, przygotował również dla uczestników warsztatów poczęstunek przy ognisku.
Podczas trwania zabaw edukacyjnych przyznawane będą każdej grupie punkty za wykonane zadania. Dla najaktywniejszych szkół i uczestników spotkania przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w przyszłym 2016 roku.

Miłej zabawy!
Organizatorzy


   Spotkania z przyrodą w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska odbędą się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week, www.esdw.eu).