Akcja informacyjna „Zakaz wypalania traw”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych informuje, organizuje i przekazuje materiały, podobnie jak w latach ubiegłych, na temat zakazu wiosennego wypalania traw, łąk i pastwisk oraz nieużytków. Jest to działanie nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, szczególnie terenów chronionych oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego.

  W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie załączonych materiałów w swoich placówkach i na terenie działania. Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do pogłębienia świadomości społecznej oraz zwrócą uwagę na to zagadnienie i przyczynią się do zmniejszenia takich działań w przyszłości w trosce o środowisko, w którym żyjemy.

Apel - Zakaz wypalania traw
Przepisy prawne dot. zakazu wypalania traw