Światowy Dzień Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”, konferencja

   Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zapraszają do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XVIII Regionalnej  Konferencji pt. „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza  a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY”.
Konferencja odbędzie się dnia 22.04.2016r. (piątek) o godz. 10.00. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Pobierz program konferencji

Serdecznie zapraszamy