„Wielki Dzień Pszczół”, Jelenia Góra

   W dniu 8 sierpnia 2016 r  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra  po raz trzeci włączył się w ogólnopolskie obchody Wielkiego Dnia Pszczół. W tym roku celem akcji było uświadomienie uczestnikom jak istotne jest tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom  oraz  przestrzeganie  5 Zasad Przyjaciół Pszczół. Celem programu „Z Kujawskim  Pomagamy Pszczołom” jest inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce.  W tym roku DZPK Oddział Jelenia Góra gościł w swoim ogrodzie dydaktycznym wychowanków oraz opiekunów  Prywatnego Przedszkola Krokodyl Schnappi w Kowarach. 

Pracownicy Oddziału przygotowali zadania edukacyjne prezentujące  istotną rolę jaką pełnią pszczołowate w przyrodzie, zabawy ruchowe przy muzyce oraz pszczeli kącik pełen miodu, propolisu, pyłku kwiatowego i plastrów pszczelich. Obchody Wielkiego Dnia Pszczół przebiegły w bardzo wesołej atmosferze przy pięknej pogodzie.  Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali owocowy poczęstunek oraz materiały edukacyjne i  upominki przekazane przez organizatora akcji.