Kampania „Sprzątnie Świata 2016”, Legnica

    W dniu 30 września 2016 r., Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica zaangażował się w międzynarodową kampanię pn:„Sprzątnie Świata 2016”.
W ramach zorganizowanej akcji, przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy IV  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Rejmonta w Wysokiej. Dziesięcioosobowa grupa „śmiałków” sprzątała las znajdujący nieopodal Bazy Edukacji Przyrodniczej Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie, tylko w ciągu jednej godziny zebrali 23 worki odpadów o pojemności 60 litrów, wśród których na szczególną uwagę zasługują: stelaż od materaca, damska torebka, parasolka, para butów, koszula, plastikowe żołnierzyki, damska biżuteria, plastikowy wąż, latarka i wiele innych. Zebrane odpady zostały posegregowane i przeniesione do pojemników miejscowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uczniowie sprzątali las z dużym zapałem oraz zaangażowaniem, za co serdecznie dziękuję:
Zastępca Dyrektor DZPK O/Legnica Marek Cieślak.