Mali lokatorzy w Książańskim Parku Krajobrazowym

   Budki lęgowe odgrywają dużą rolę w czynnej ochronie przyrody, gdyż stwarzają dogodne miejsca do rozrodu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w środowisku ubywa naturalnych miejsc do gniazdowania ptaków. Obecna inwentaryzacja potwierdza zasadność wieszania budek.  Na 28 budek lęgowych powieszonych w 2015 r. na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego 16 było zasiedlonych a w 9 znaleziono odchody mogące świadczyć o użytkowaniu budek jako schronienie przez ptaki.


   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych w dniu 10 lutego 2017 roku przeprowadził inwentaryzację budek lęgowych dla ptaków na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Sprawdzono wszystkie 15 budek lęgowych dla drobnych dziuplaków oraz 7 budek dla większych dziuplaków. Stwierdzono, że w budkach dla małych ptaków, było 5 budek zasiedlonych, 7 budek z odchodami oraz 2 z pozostałościami po gnieździe os. Budki były zasiedlone prawdopodobnie przez sikorki (bogatkę lub modraszkę). W budkach dla większych ptaków, zaobserwowano 5 budek zasiedlonych i 2 puste. Sprawdzono również budki zlokalizowane w Mokrzeszowie. Stwierdzono, że wszystkie budki są zamieszkałe - 5 budek dla małych ptaków oraz jedna dla większych dziuplaków. Wszystkie budki zostały wyczyszczone i przygotowane do kolejnego sezonu rozrodczego. W kolejnych dniach zostanie przeprowadzona inwentaryzacja budek lęgowych na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Mamy nadzieję, że  również tam budki przypadły do gustu  ptakom i znajdziemy ślady po lokatorach.

   Czyszczenie budek należy przeprowadzać pomiędzy sezonami rozrodczymi, najlepiej  między październikiem, a końcem lutego. Jest to ważne, ponieważ nieusunięte gniazda stanowią doskonałe siedlisko pasożytów. Dodatkowo budki po kilku lęgach mogą nie nadawać się do zamieszkania ze względu na całkowite wypełnienie przestrzeni materiałem gniazdowym. Ptaki również niechętnie zasiedlają budki, które są wypełnione gniazdami.