Wiosna w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych zaczęła się na dobre

   Wraz z nadejściem cieplejszych dni w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Myśliborzu spośród 16 bocianów białych (Ciconia ciconia) przebywających w Ośrodku, jedna para drugi rok z rzędu przystąpiła do budowy gniazda. Obecnie wybrały sobie miejsce na gniazdo przy drewnianym domku – pomieszczeniu, w którym przebywają zimą.  Do tej pory nie wiedzieliśmy kto jest kim w tym „bocianim związku”, ponieważ u tego gatunku dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony.  Po 7 latach pobytu pary w naszym Ośrodku, opiekunowi ptaków dzięki wnikliwym obserwacjom ich zachowania udało się ostatecznie ustalić które z nich jest samcem a które - samicą. Dodajmy, że w zeszłym roku para przystąpiła do lęgów - jednak jaja były nie zalężone. Trzymamy kciuki aby w tym roku bociania rodzina się powiększyła.


Kolejnym przykładem obecności wiosny jest pojawienie się pary łabędzi niemych (Cygnus olor) na odtworzonych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych starorzeczach na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno” w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Jeden z łabędzi ma na szyi obrożę z numerem FP65.  Po kontakcie ze Stacją Ornitologiczną w Gdańsku, uzyskaliśmy  pełną historię tego osobnika. Łabędź ów został zaobrączkowany na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie” 8 czerwca 2005r. przez dr Andrzeja Czapulaka (Uniwersytet Wrocławski). Od tamtej pory łabędź dużo podróżował, odwiedził sąsiednie Niemcy, jednak po 12 latach wrócił do naszego Parku gdzie na odtworzonych starorzeczach przystąpił do budowy gniazda. Jak widać – ptaki uznały, że prace ziemno-wodne wykonano prawidłowo – dokonały ich ostatecznego „odbioru”.


Sporządziła Katarzyna Buczak