IV edycja - Dni Otwartych Funduszy Europejskich13 lat w UE.

ZAPRASZAMY
na IV edycję - Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
20 maja 2017 r., od godz. 800 – 1800


   Zapraszamy do zapoznania się z efektami programu pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną” Priorytet/działanie: 4. Poprawa stanu środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne); Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych.
   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu - beneficjent wsparcia Unii Europejskiej, przedstawia zrealizowane przedsięwzięcie w okresie 17.06.2009 – 12.11.2010. Wartość projektu: 856 837,60 PLN, w tym dofinansowanie: 728 311,96 PLN. Miejsce realizacji projektu: Przemkowski Park Krajobrazowy.

 

Miejsce spotkania: PRZEMKÓW – Ostaszów, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie 
użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”

Program spotkania:

Organizowane są następujące atrakcje:
  1. Obserwacje ptaków i doliny nizinnej rzeki Szprotawa z nowo wybudowanej WIEŻY WIDOKOWEJ na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”
  2. Zwiedzanie odtworzonych starorzeczy o dł. 2000 m. – kontynuacja projektu przywracania obszarów zdegradowanych – powojskowych (obserwacja ptaków wodno-błotnych) – użytek ekologiczny „PB”
  3. Prezentacja wypasu bydła (krowy rasy: polska czerwona).
  4. Zwiedzanie rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie”; użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”.
  5. Wystawa terenowa prezentującą sprzęt rolniczy, zakupiony w ramach RPO - jako element utrzymania wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
  6. Prezentacje, zawody, konkursy ekologiczno-wędkarskie (nauka wędkowania; golf rybacki; splatanie warkoczy z siana; segregacja odpadów; lepienie z gliny fauny PPK; malowanie gipsowych rybek; „zbieranie nektaru”…) nad rzeką Szprotawa – prowadzący: DZPK O/Legnica oraz Polski Związek Wędkarski Koło Nr 30 Przemków.
  7. Terenowe zajęcia edukacyjne  dla dzieci i młodzieży „Spotkanie z Przyrodą” oparte na bazie sprzętu – wyposażenia edukacyjnego, uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego WD, jako wyposażenie Pracowni Przyrodniczej.
  8. Poczęstunek – ciepły posiłek (grochówka, kiełbaski).
Teren otwarty – dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wstęp i wszystkie atrakcje nieodpłatne.
Nie ma potrzeby rezerwacji wejścia.
Wieża widokowa oraz odtworzone starorzecza – dostępne przez cały czas trwania DOFE, czyli 18-21 maja 2017 r.
Kontakt:


DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
50-559 WROCŁAW ul. Puszczykowska 10 tel.  71 364-27-58 ; Fax. 71 336-72-89
ODDZIAŁ LEGNICA  59-170 PRZEMKÓW;  Piotrowice 89 tel. / fax. 76 83 10 924 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie Państwa zapraszamy:
Dyrektor DZPK Wrocław - Piotr Śnigucki