ZAPRASZAMY na „Letnią Akademię Przyrody”

   Czy wiesz co kryje w sobie przyroda? Jeżeli nie to musisz to zobaczyć i szybko nas odwiedzić. Tajemnice przyrody czekają właśnie na Ciebie, żebyś je odkrył i poznał. Czy widziałeś kiedyś organizmy żyjące w potoku? Czy wiesz co w trawie piszczy? Czy wiesz że ziemia pod Twoimi stopami żyje? Jeżeli chcesz to zbadać i doznać wielu niezapomnianych wrażeń zapraszamy na zielone dni  za miastem.
   Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu zaprasza na zajęcia  edukacyjno-pobytowe (3, 4 i 5-dniowe) w  miesiącu sierpniu. Oferta skierowana    jest do grup zorganizowanych, zróżnicowanych wiekowo do 46 osób. Oferujemy szeroką gamę zajęć o różnorodnej tematyce, dostosowaną  do wieku  i możliwości dzieci  i młodzieży. Pragniemy Państwa poinformować, że DZPK dzięki dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu sfinansuje noclegi oraz jeden posiłek (obiad w Restauracji Kaskada).  Zajęcia w trakcie pobytu są również bezpłatne. Jedynym warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w zaproponowanym przez Nasz Ośrodek pobycie,  jest dostarczenie w dniu przyjazdu listy uczestników zajęć, potwierdzonej pieczątką placówki oraz imienną pieczątką i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej.  Ośrodek prowadzi bazę noclegową dla 46 osób w pokojach: 10, 12, 5, 2 i 1 osobowych. Można korzystać z samoobsługowej kuchni oraz jadalni znajdującej się w obiekcie.  W miejscowości  Myślibórz znajduje się restauracja, świadcząca całodzienne wyżywienie. Ośrodek posiada na wyposażeniu sprzęt sportowo – rekreacyjny, który jest bezpłatnie udostępniany osobom korzystającym z usług CEEiK.
         Rezerwacji zajęć i noclegów dokonuje się pod nr telefonu: 71 364-27-58

Serdecznie zapraszamy!

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ

Artystyczny piknik
Zapraszamy na piknik w oprawie plastycznej w dolinie potoku Jawornik, dzieci wykonują prace plastyczne różnymi technikami: rysowanie kredkami, wydzieranka na tekturowych podkładkach, tworzenie pory roku z zebranych darów natury. Ognisko z pieczeniem ziemniaka.

Zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Malujemy na szkle
Zajęcia w trakcie których każdy z uczestników maluje na szkle własną kompozycję oraz wykonujemy witraże - indywidualnie lub grupowo w zależności od wieku uczestników.

Zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Bibułkarstwo
Zajęcia  w trakcie których  zapoznamy dzieci z techniką wykonywania prac z bibuły. Każde dziecko wykonuje kwiatka z bibuły.

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

Plener malarski
Wycieczka w trakcie której dzieci malują na sztalugach farbami pejzaże (indywidualnie), spacer w poszukiwaniu materiałów do tworzenia kompozycji plastycznych kolażu (grupowo).

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

Mali twórcy
Zajęcia w trakcie których dzieci wykonują ciekawe prace plastyczne możliwość wyboru - malujemy na korze lub odlewów gipsowych, grupowo dzieci wykonują mozaikę z makaronu kompozycja dowolna, tworzenie z masy solnej.

Zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Robimy papier czerpany
Zajęcia w trakcie których dzieci zapoznają się z dawnymi technikami czerpania papieru. Każde dziecko wykonuję własną kartkę papieru.

Zajęcia dla każdej grupy wiekowej

Polowanie na latające klejnoty
Wycieczka na łąkę podczas której uczestnicy zapoznają się ze sprzętem i techniką łapania motyli.  Poszukiwanie gatunków  motyli i łapanie dozwolonych okazów . Rozpoznawanie złapanych motyli i wypuszczenie ich na wolność.  Powrót do ośrodka i zapoznanie ze stadiami rozwoju motyli, jak również obserwacja i porównanie różnic rodzimych motyli  z jedwabnikiem chińskim dębowym (hodowla własna).

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

Leśny Park
Wycieczka ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą „ Wąwóz Myśliborski” (rozpoznawanie roślin zielnych, rozpoznawanie drzew,  rozpoznawanie odgłosów ptaków).

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

Płazy i gady. Co to jest jajo?
Zajęcia stacjonarne  w trakcie których dzieci oglądają prezentację multimedialną  o płazach i gadach, zapoznają się z podstawowymi gatunkami płazów i gadów występujących w Polsce.  Uczestnicy dowiedzą się o tym co było prędzej jajo czy kura?   Każdy z uczestników dostanie pod swoją opiekę jajo, o które będzie musiał się troszczyć i prowadzić dziennik obserwacji (dwudniowa opieka nad jajem).

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

Jak nie zgubić się w lesie?
Zajęcia terenowe (las, łąka) podczas których dzieci zapoznają się z busolą i jej zastosowaniem. Nauczą się czytania map oraz określania kierunków geograficznych. Zapoznanie się z funkcjonowaniem GPS. Podsumowaniem zajęć  będzie bieg na orientacje z zastosowaniem  wcześniej nabytych umiejętności.

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

Gdzie mieszka dżdżownica?
Obserwacja procesu przerobu odpadów organicznych (obierków, liści, trawy itp.) przez skąposzczety (dżdżownica kalifornijska). Omówienie powstałego nawozu i sposobów jego wykorzystania w domu i nie tylko. Oglądanie preparatów mikroskopowych przedstawiających budowę dżdżownicy.

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych