Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017, Przemków

   Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”.
Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojskowych - przywróconych przyrodzie” przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 20 maja 2017 roku, w godz. od 8:00 – 18:00.
Z licznych atrakcji skorzystała między innymi społeczność powiatu polkowickiego i głogowskiego, młodzież ze Szkół Gminy Przemków, liczna grupa Głogowskiego Klubu 80 Rowerów, oraz mieszkańcy Przemkowa.


Największym zainteresowaniem cieszyły się:
•  prezentacja sprzętu rolniczego zakupionego w ramach RPO WD, służącego utrzymaniu wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego;
•  zajęcia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zabiegów ochrony czynnej w obszarach chronionych, także w obszarze odtworzonych starorzeczy pełniących funkcję „małej retencji”;
•    prezentacja sekcji entomologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
•   terenowe zajęcia edukacyjne pt: „Spotkanie z Przyrodą” oparte na bazie sprzętu – wyposażenia edukacyjnego, uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego WD, jako wyposażenie Pracowni Przyrodniczej - obserwacja pod mikroskopem zoo i fitoplanktonu oraz oznaczanie gatunków organizmów wodnych rzeki Szprotawa;
•   akcja informacyjna nt: „Bezpieczeństwo wodne na obszarach dolnośląskich parków krajobrazowych” - podczas letnich wakacji;
•  terenowe zajęcia edukacyjne na obszarze wrzosowisk przemkowskich, gdzie odnotowano obecność żmiji zygzakowatej oraz gniewosza plamistego, a także wiele osobników pazia żeglarka;
•  liczne konkursy przyrodnicze oraz sprawnościowe dla dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami, w tym: zbieranie nektaru, łowienie modeli ryb połączone z nauką segregacji odpadów, toczenie balotów biomasy, lepienie z gliny fauny PPK, malowanie gipsowych rybek, golf rybacki;
•  konkursy ekologiczno-wędkarskie, w tym nauka praktycznego wędkowania na rzece Szprotawa. Dzieci, pod nadzorem profesjonalnych wędkarzy, złowiły kilkanaście wymiarowych ryb, które zwrócono naturalnemu środowisku. Zajęcia prowadzili członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego;
•  obserwacje ptaków i krajobrazu doliny nizinnej rzeki Szprotawa z wieży widokowej pn: „Ptasie Oko” na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”.

Uczestników akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, poczęstowano (nieodpłatnie) „rybacką” grochówka, bigosem wędkarskim, kiełbaskami z rożna, kawą, herbatą oraz własnymi – słodkimi wypiekami.
W akcję promocyjną czynnie włączyły się także organizacje pozarządowe jak: Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica – Koło nr: 30 z Przemkowa oraz Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, a także Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania – za co Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, składa serdeczne podziękowanie.

Bardzo dziękuję Koordynatorowi Akcji – Ministerstwu Rozwoju oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za umożliwienie przeprowadzenia akcji, a także wszystkim uczestnikom i moderatorom IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich:
Dyrektor DZPK Wrocław - Piotr Śnigucki.


Sporządził: Mieczysław Kowalski.