Akcji Żaba - 2017

   W dniu 09.06.2017r. w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbył się finał tegorocznej ”Akcji Żaba – 2017” organizowanej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Akcja prowadzona była przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale Nadleśnictwa Żmigród, Nadleśnictwa Milicz, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem Akcji jest ochrona migrujących płazów ginących każdego roku pod kołami samochodów, połączona z edukacją ekologiczną dzieci. Akcja jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r. i od roku 2006 corocznie przeprowadzana na terenie Parku.

Akcja podzielona była na kilka etapów, w kolejności:
a)    edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej – zajęcia, prelekcje nt płazów i konieczności ich ochrony,
b)    montaż zapór na wyznaczonych przejściach migracyjnych płazów na terenie PK „Dolina Baryczy”,
c)    wyłapywanie płazów z przejść i przenoszenie na drugą stronę jezdni w okresie od marca do końca maja (w tym etapie udział biorą dzieci ze szkół z terenu Parku wraz z opiekunami – rodzicami, nauczycielami, pracownikami DZPK),
d)    organizacja Finału Akcji Żaba –podsumowującego przebieg w danym roku, połączona z przeprowadzaniem konkursów dla dzieci – uczestników etapu wyłapywania i przenoszenia płazów  (konkurs na plakat, sprawnościowy, wiedzy, na piosenkę, na strój) i przyznawaniem nagród rzeczowych.
 
W roku 2017 Akcja przeprowadzana jest na 8 przejściach migracyjnych na terenie województwa dolnośląskiego:

1.    Ruda Żmigrodzka, Staw Jamnik,
2.    Staw Przydrożny, Sułów,
3.    Miłochowice,
4.    Czatkowice,
5.    Kuźnia Czeszycka,
6.    Nowy Zamek
7.    Czarnogoździce
8.    Gądkowice, Stawy Szałwie

We współorganizację tegorocznej Akcji włączyły się szkoły podstawowe z terenu Parku (ponad 350 uczestników - wolontariuszy): SP 2 z Milicza, ZSiP w Krośnicach, SP w Powidzku, SP w Radziądzu, SP w Żmigrodzie, SP w Sułowie, SP w Czatkowicach, SP w Nowym Zamku, ZS – SP w Kuźnicy Czeszyckiej, SP w Wziąchowie Wielkim.

Corocznie ratowanych jest kilka tysięcy płazów, co ma istotne znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obszarów Natura 2000 jak i rezerwatów przyrody ustanowionych na tym terenie.

W roku 2017 przeniesiono na 8 przejściach łącznie 14 935 płazów.