Dni Radwanic, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy, wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło Nr: 30 w Przemkowie, na zaproszenie władz samorządowych Gminy Radwanice, w dniu 01 lipca 2017 r., zorganizował i przeprowadził zajęcia edukacyjno-przyrodnicze i promocyjne dla lokalnej społeczności w ramach obchodów święta Dni Gminy Radwanice. Liczne atrakcje zorganizowano na terenie Parku Miejskiego w Radwanicach, z których skorzystała ogromna liczba mieszkańców.


Jednym z głównych założeń DZPK Wrocław podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych, w kontekście zbyt licznych utonięć nad polskimi wodami w czasie wakacji, jest promocja bezpieczeństwa wodnego na obszarach dolnośląskich parków krajobrazowych.
W tym zakresie, uczestnikom spotkania przekazywano ulotki-foldery szczegółowo przypominające zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk, jak również udzielania pierwszej pomocy tonącemu. W tak ważnych zajęciach uczestniczyło ponad 100 osób (dzieci i młodzież), a rodzice zobowiązali się do dokładnego zapoznania z treścią broszury informacyjnej i zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą dla swoich dzieci, podczas tegorocznych wakacji.
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się wystawa historyczna oraz osiągnięć PZW Koła nr 30 w Przemkowie. Członkowie Zarządu PZW przeprowadzili wiele zajęć edukacyjnych związanych z zagadnieniami wędkarstwa, a także zajęć praktycznych odnoszących się do sprzętu oraz technik wędkarskich. Ponadto, dzieci uczestniczyły w zadaniach, konkursach i grach przyrodniczo-wędkarskich nt: ichtiofauny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, prowadzonych przez pracowników DZPK.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica oraz Polski Związek Wędkarski, serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Radwanice za wieloletnią współpracę i coroczne zapraszanie do wspólnego świętowania Dni Gminy Radwanice.

Sporządził: Mieczysław Kowalski