III Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT, Arboretum Wojsławice 2017

   W dniach 22-24 września 2017 r. w Arboretum Wojsławice odbyło się Forum Geologiczne zorganizowane przez Geopark Przedgórze Sudeckie oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem wiodącym spotkania przedstawicieli różnych organizacji i instytucji były zagadnienia dotyczące geoparków, geoedukacji i geoturystyki oraz wymiana doświadczeń, jak również poznanie konkretnych przykładów działań w tym zakresie na terenie województwa dolnośląskiego. Podczas warsztatów terenowych zaprezentowano potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego (Kopalnia Strzelin, Skałka Goethego, Góra Gromnik) oraz dobre praktyki w udostępnianiu goestanowisk (Sztolnia „Robert” w Szklarach, Kopalnia Piława Górna, Przełom Piekielnego Potoku).

W forum uczestniczyli m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Napięty program spotkania z licznymi sesjami i referatami zaprezentował bardzo dużą różnorodność aktualnie realizowanych przedsięwzięć na terenie całego kraju – funkcjonujące geoparki, nowe geostanowiska, różnego rodzaju geoprodukty oraz powiązanie geologii z edukacją i turystyką. Wśród prezentowanych informacji był także referat przedstawiciela Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych p. Agnieszki Łętkowskiej dotyczący ochrony georóżnorodności i geoturystyki na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, który ukazał się również w materiałach konferencyjnych. Działania jednostki dotyczyły czterech parków krajobrazowych położonych na terenie Sudetów Środkowych i Zachodnich tj. Książańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Chełmy”, Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Zagadnienia geologiczne znalazły także swoje odzwierciedlenie w zagospodarowaniu Arboretum w Wojsławicach. W drugim dniu forum odbyło się oficjalne otwarcie GEOretum eksponującego różnego rodzaje skały, które w połączeniu z opisami i oznaczeniami oraz nasadzeniami roślinnymi stanowi ścieżkę edukacyjną. To kolejne ciekawe miejsce edukacji geologicznej na terenie Dolnego Śląska. Natomiast w trzecim dniu na terenie arboretum miała miejsce giełda minerałów oraz festiwal traw i kwiatów jesieni. Połączenie teorii i praktyki odnośnie zagadnień geologicznych i różnych ich form w jednym miejscu wraz z licznymi dodatkowymi atrakcjami pokazuje jak ciekawie i innowacyjnie można działać oraz prezentować tematy dotyczące geoedukacji i geoturystyki.


Kopalnia Strzelin


Skałka Goethego w Krzywinie


Sztolnia „Robert” w Szklarach


Kopalnia Piława Górna


Otwarcie GEOretum w Arboretum w Wojsławicach


Arboretum w Wojsławicach


Giełda Minerałów i Skamieniałości oraz Festiwal Traw i Kwiatów w Arboretum w Wojsławicach