Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych trzeci raz na Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już trzeci raz prezentował swoje stoisko podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W tym roku w dniach 16-17 września 2017 w ramach Parku Wiedzy inaugurującego jubileuszowy XX DFN rozstawiliśmy jeszcze liczniejsze i ciekawsze niż w latach ubiegłych eksponaty.


Aby przybliżyć mieszkańcom Dolnego Śląska (i nie tylko im) walory parków krajobrazowych wprowadziliśmy na stoisku „Przyroda nie zna granic” możliwość przekraczania granic wiedzy  – dzięki „Paszportowi do wiedzy”:
- granica „Ziemia – Powietrze”
- granica „Czas – Przestrzeń”
- granica „Woda – Ląd”
- granica Wytrzymałość”
„Paszport do wiedzy” to gra dydaktyczna polegająca na czytaniu ze zrozumieniem i obserwacji eksponatów (zwierzęta, rośliny, minerały). Nagrodą była książka o parkach krajobrazowych, mapy parków lub foldery.
Prezentowaliśmy nie tylko rodzime zwierzęta parków krajobrazowych (wystawa preparatów i omawianie wybranych gatunków ptaków, ssaków i gadów) ale także i przybyszów – obce w naszej faunie i florze gatunki, włącznie z gatunkami inwazyjnymi… Obecne było także „Koło wiedzy” – quiz przyrodniczy dotyczący parków krajobrazowych, oczywiście  ze słodkimi nagrodami.
   Tak jak i w latach ubiegłych największe emocje wzbudził preparat imponującego bielika w locie, leśne koło wiedzy oraz wykonywanie domków dla owadów. Te ostatnie zajęcia przyciągały także rodziców z dziećmi – możliwość wykonania prostych prac ręcznych zakończonych widocznym efektem. Wykonany wspólnymi siłami domek można było zabrać ze sobą i powiesić w ogrodzie lub na działce ku przyszłorocznej, wiosennej uciesze owadów. Ogromne zaciekawienie budziły także preparaty jenota i norki amerykańskiej – obcych gatunków coraz częściej pojawiających się w parkach krajobrazowych. Stoisko DZPK odwiedzili również obywatele Ukrainy, Francji i Niemiec.