DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO MIODU I WINA w PRZEMKOWIE

   Już po raz OSIEMNASTY Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w dniach 23-24 września 2017 roku uczestniczył w XVIII edycji Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.
Święto Miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście uczestniczyliśmy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem naszego regionu, a przede wszystkim skorzystaliśmy z kolejnej możliwości realizacji i kontynuacji programu edukacji przyrodniczej wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoiska DZPK Wrocław.


Święto Miodu jest niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju i charakterze imprezą plenerową, poświęconą promowaniu ZDROWIA, zdrowemu odżywianiu oraz symbiotycznemu współżyciu z pięknem naturalnego środowiska, jakim bez wątpienia jest Przemkowski Park Krajobrazowy.
Zainteresowanie wystawców przybyłych na Święto z terenu Dolnego Śląska, Lubelszczyzny, Wielkopolski i Małopolski, a także tysięcy gości odwiedzających stoiska, świadczy o ogólnopolskim zasięgu Święta.
W br., nasze stoiska cieszyły się ogromną popularnością, czego dowodem jest odwiedzenie stoisk i uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych i zajęciach przyrodniczych, ponad 400 osób.
Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzono wspólnie z Zarządem oraz wolontariuszami Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr: 30 w Przemkowie.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sprawnościowe i poznawcze ichtiofauny Parku, zasad i technologii wyrobu pięknych - kolorowych mydełek, zajęcia entomologiczne wraz z obserwowaniem preparatów pod mikroskopami, „szafa zmysłów” z wieloma – zaskakującymi przedmiotami do rozpoznania, a także malowanie przez najmłodszych uczestników gipsowych odlewów modeli ryb słodkowodnych. Wszystkie dzieci uhonorowano licznymi nagrodami oraz certyfikatami „Przyjaciel Natury”.
Wyjątkową niespodzianką było zorganizowanie przez DZPK Wrocław i PZW Przemków, profesjonalnego – wydzielonego punktu przewijania i karmienia dzieci.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już od 2012 roku nagradza pszczelarzy, którzy najefektywniej włączają się w program edukacji przyrodniczej, czynną ochronę oraz organizację spotkań dzieci i młodzieży Dolnego Śląska na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. W br., nagrodzono pasiekę „Młynowo” Państwa Elżbiety i Romana Śmieszków.
Oczywiście, XVIII edycję Święta Miodu, mieliśmy przyjemność współorganizować z naszymi przyjaciółmi z Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 30 w Przemkowie, którzy na obszernej wystawie fotografii, pucharów, interesujących egzemplarzy ichtiofauny, uzyskanych nagród, zaprezentowali niezwykle ciekawą historię Koła, prowadzoną działalność w obszarze gospodarki rybacko-wędkarskiej w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, a także w zakresie edukacji ekologiczno-wędkarsko-przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.
W przyszłym roku, święto miodu, będzie organizowane jako Ogólnopolskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie.

Sporządził: Mieczysław Kowalski