Dzień Krajobrazu 2017, Jelenia Góra

   W 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 październik Dniem Krajobrazu w Polsce. Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym. Z tej okazji na terenie całej Polski, a także Dolnego Śląska podejmowane są różne inicjatywy. W październiku 2017 roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zorganizował dwa spotkania edukacyjne na temat ,,Dnia Krajobrazu” połączone z wycieczkami krajobrazowymi dla dzieci na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego.


Dzień Krajobrazu na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
W dniu 19 października 2017 roku w Borowym Jarze odbyło się terenowe spotkanie edukacyjne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była nauka o krajobrazie. W wycieczce udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze wraz z opiekunami. Trasa przebiegała na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru od Jeleniej Góry do Siedlęcina. W trakcie przejścia uczniowie zapoznali się z terminem i znaczeniem krajobrazu, mieli okazję podziwiać krajobraz kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, dowiedzieli się dlaczego nikt nie może odnaleźć skarbu ukrytego w dawnym jeleniogórskim grodzisku, jak powstała dolina rzeczna typu jar, a także czym jest zapora wodna oraz dlaczego rycerz sir Lancelot związany jest z Siedlęcinem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali pamiątkowe upominki w postaci książek na temat parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.


Wycieczka krajobrazowa po Borowym Jarze na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru dotycząca Dnia Krajobrazu.


Dzień Krajobrazu na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego
W dniu 20 października 2017 roku w Bukowce odbyły się terenowe zajęcia edukacyjne po hasłem nauka o krajobrazie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach wraz z opiekunami. W trakcie przejścia uczniowie zobaczyli i zwiedzili wieżę widokową, pałac w Bukowcu, herbaciarnię, opactwo jako atrakcyjnych obiektów całego założenia pałacowo-parkowego i parku kulturowego w Bukowcu. Spacerując po licznych alejkach, wśród stawów, można było w promieniach jesiennego słońca podziwiać piękne krajobrazy Karkonoszy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki w postaci gier edukacyjno-przyrodniczych wydanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.


Wycieczka krajobrazowa po założeniu pałacowo-parkowym w Bukowcu na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego dotycząca Dnia Krajobrazu.