Dokarmiania ptaków w DZPK o/Wałbrzych

   Kontynuując akcję dokarmiania ptaków pracownicy DZPK o/Wałbrzych w dniach 06 i 10.11.2017 dotarli do kolejnych placówek oświatowo-edukacyjnych. Podczas wizyty w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju przeprowadzili prezentację dotyczącą zasad dokarmiania ptaków, rodzajów pokarmu i karmników. Dzieci z klas „0” i „I” aktywnie uczestniczyły w rozpoznawaniu ptaków przedstawianych na zdjęciach, po czym miały okazję utrwalić zdobytą wiedzę podczas zajęć, gdzie kolorowały wizerunki poznanych okazów. Dla starszych uczniów z klas „V” została przygotowana prezentacja na temat sów występujących w parkach naszego województwa. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz wybranych gatunków sów na slajdach, a ciekawostki dotyczące ich wyglądu, zachowań i sposobu życia były okazją do zadawania przez dzieci wielu pytań i nawiązania ożywionej dyskusji.


Na szczególne uznanie zasługuje przygotowanie do zajęć edukacyjnych opiekunów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Do pozostawionych wcześniej w placówce karmników Panie z ośrodka zakupiły wszystkie możliwe rodzaje pokarmów dla ptaków odwiedzających nas zimą, dzięki czemu prowadzona przez pracowników DZPK o/Wałbrzych prelekcja została wzbogacona o cenne pomoce dydaktyczno-edukacyjne. W trakcie spotkania uczniom świebodzickich szkół zaserwowano poczęstunek w postaci słodyczy i gorących napoi. Na koniec uczestnicy prelekcji otrzymali zadanie, którego celem było utrwalenie wiedzy o gatunkach ptaków dokarmianych przez nas zimą. Na podstawie dołączonej do kolorowanek instrukcji mieli wykonać prace z wizerunkami trzech gatunków sikorek. Wszyscy z entuzjazmem podjęli się zaleceniom, czego wynikiem były piękne rysunki, za które pracownicy DZPK o/Wałbrzych nagrodzili uczestników broszurami nt. parków krajobrazowych. Spotkanie uwieńczono wspólnym zdjęciem.

Tekst: Piotr Ciężki
Zdjęcia: Edmund Staniewski, pracownicy OPS w Świebodzicach