Akcja „Dokarmiamy ptaki” 2018, Wałbrzych

   Wraz za nadejściem wiosny 2018 pracownicy DZPK O/Wałbrzych zakończyli coroczną akcję pt. „Dokarmiamy ptaki”. W czasie jej trwania odwiedzono kilkanaście placówek, w których w zajęciach stacjonarnych i terenowych wzięło prawie 1000 osób. To duży sukces wałbrzyskiego Oddziału, a rosnąca z roku na rok liczba uczestników świadczy o zainteresowaniu naszym przedsięwzięciem. Zajęcia w ciągu 6 miesięcy przeprowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, a także ośrodku pomocy społecznej, szkole specjalnej i młodzieżowym domu kultury.


Akcja potwierdza, że choć zasady dokarmiania zwierząt zimą są każdemu dobrze znane, to wciąż wiele jeszcze można dowiedzieć się i poprawić swoje umiejętności w codziennej praktyce. Spotkania z dziećmi i młodzieżą pokazują, ile radości sprawia samodzielne wykonanie karmnika, czasem bardzo prostym sposobem, choćby ze zwykłej plastikowej butelki, czy sklejki.  Największe zadowolenie daje jednak możliwość podziwiania odwiedzających karmniki ptaków, rozpoznawania poszczególnych gatunków i obserwacji ich zachowań. W ramach podziękowania za przygotowanie zajęć o bogatej formie (pokaz multimedialny, kolorowanki poznanych gatunków, zagadki, konkursy z nagrodami) uczniowie wraz z opiekunami często obdarowywali prowadzących prelekcje własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi związanymi z tematyką spotkań. O zadowoleniu współpracujących placówek z organizacji zajęć przez DZPK O/Wałbrzych świadczy chęć dalszej współpracy, rezerwowanie terminów na zajęcia stacjonarne i plenerowe wiosną oraz polecanie naszej działalności innym instytucjom.


Artykuł napisał: Piotr Ciężki
Fotografie wykonali: Piotr Ciężki, Edmund Staniewski, nauczyciele placówek współpracujących