Akcja czyszczenia budek lęgowych 2019, Wałbrzych

   19.02.2019 w wałbrzyskim oddziale DZPK ruszyła akcja oczyszczania i kontroli stanu zasiedlenia budek lęgowych dla pilchowatych i dziuplaków. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Straży Ochrony Przyrody w Jaworze pracownicy rozpoczęli działania od Książańskiego Parku Krajobrazowego przy Trakcie Książańskim i w Dolinie Różaneczników. Następnie prace kontynuowano wśród zadrzewień  otaczających Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie.


   W pierwszym dniu akcji uprzątnięto łącznie 35 budek lęgowych dla dziuplakówi popielicowatych. Podczas oceny stopnia ich zasiedlenia uzyskano niemal 100% skuteczność. Wśród wszystkich skontrolowanych budek jedynie 2 nie były zamieszkane przez zwierzęta. W najbliższym czasie zaplanowane są dalsze prace sanitarne budek w Parkach Krajobrazowych: Sudetów Wałbrzyskich i Gór Sowich.   


Tekst: Piotr Ciężki
Zdjęcia: Aleksandra Halewicz